Новини


Підписатись на новини

Аудитори

Аудиторська фірма «ЯНІНА»
свідоцтво № 1667
 

Аудиторська фірма «Яніна» створена у 1996 році. Основним завданням фірми є надання кваліфікованих аудиторських, консалтингових, бухгалтерських і супутніх аудиту послуг. До числа постійних клієнтів фірми входить більше 20 підприємств різних сфер бізнесу.

За цей час компанія надавала аудиторські послуги великим промисловим та торгівельним підприємствам з іноземними інвестиціями, будівельним компаніям, медичним закладам, державним установам. Дотримуючись принципів незалежності та конфіденційності АФ «Яніна» надає повний комплекс аудиторських, бухгалтерських та консультаційних послуг, здійснює трансформацію фінансової звітності за МСФЗ.

Аудиторська фірма «Яніна» спеціалізується в галузі аудиту не фінансових установ і має наступні види ліцензій та свідоцтв, що дають право на аудит підприємств усіх форм власності:

1.         Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм

2.         Сертифікат директора

На даний момент у штаті фірми працюють 4 сертифікованих аудитори зі стажем аудита більше 10 років, два аудитори мають Дипломи АСА з Міжнародної фінансової звітності (ДіпІФР/DipIFR).

АФ «Яніна» має Національний Сертифікат «Лідер галузі 2008 року».

Аудиторська фірма «Яніна» співпрацює з державними і приватними підприємствами різних видів діяльності. Індивідуальний підхід до клієнта – основне завдання фірми, що дозволяє якісно надавати аудиторські та супутні послуги існуючим клієнтам і постійно знаходити нових. Співробітники фірми постійно проходять курси підвищення кваліфікації, беруть участь у семінарах, тим самим підвищуючи свій професійний рівень.

Крім того, аудиторська компанія пропонує таку послугу як «реальний аудит». Це певний вид фінансового контролю бізнесу, необхідний, насамперед, його власникам. На відміну від класичного аудита, при «реальному аудиті» ставиться за мету: визначення сумлінності управління (невигідні для компанії угоди, у тому числі виведення активів, неповнота інформації, що надається власникам,), аналіз причин зниження рентабельності бізнесу. При проведенні «реального аудита» розглядаються також питання, властиві для звичайного аудита, – визначення фінансових, податкових ризиків, перевірка юридичної чистоти угод, документів. Нашою аудиторською фірмою вироблена спеціальна методика з проведення «реального аудита». При цьому ми беремо до уваги не тільки операції, відображені в офіційній бухгалтерській звітності, але й інформацію з угод, що не потрапили на рахунки бухгалтерського обліку. Навіть при ненаданні або відсутності документів ми можемо виявити можливі приховані операції, невраховані обороти. Всі угоди і документи оцінюються за їхнім економічним змістом, а не за формою.

При проведенні аудиторської перевірки (аудита), разом з аудиторським висновком замовнику надається конфіденційна аналітична записка з конкретними рекомендаціями щодо усунення допущених порушень, удосконалювання роботи підприємства. При описі характеру порушень за бажанням замовника вказуються також можливі податкові наслідки, наслідки адміністративного характеру, дається оцінка фінансових ризиків за окремими операціями.

Наша робота – це повна відповідність самому широкому спектру вимог – від консультацій і підготовки письмових висновків до реалізації повномасштабних проектів.

У своїй роботі ми гарантуємо повну незалежність і об’єктивність при безумовній конфіденційності отриманих відомостей і зроблених висновків.

Серед послуг, що надаються аудиторами:
Аудит фінансової звітності, складеної за національними стандартами обліку
Огляд фінансової звітності
Виконання погоджених процедур щодо податкової звітності
Трансформація фінансової звітності українських підприємств у фінансову звітність, підготовлену відповідно до IFRS
Аудит фінансової звітності, складеної за МСФЗ,
 
Аудит емісії цінних паперів
Проведення економічного аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства
Оцінка платоспроможності, фінансовій стабільності та діловій активності компанії
Систематична діагностика фінансово-економічного стану компанії з метою управління
Постановка, відновлення і ведення бухгалтерського обліку підприємства
Розробка облікової політики підприємства і робочого плану рахунків
Консультування в галузі бухгалтерського обліку
Податкове планування (оптимізація оподатковування)
Перевірка відповідності обчислених і сплачених податкових зобов’язань нормам податкового законодавства
Податкове консультування
Перевірка відповідності обчислених і сплачених податкових зобов’язань нормам податкового законодавства і рекомендації щодо порядку правильності вирахування податків.
 
 
Фірмою керує директор компанії
Яковенко Тетяна Володимирівна
 
Освіта: вища технічна, вища економічна.
Займається аудитом з 1995 року.
 

Має: диплом КПІ за фахом інженер, диплом Київського торгово-економічного університету за фахом «Облік і аудит», з 1996 року є сертифікованим аудитором, має диплом АСА з міжнародної фінансової звітності (ДіпІФР/DipIFR).

 

Є фахівцем в галузі аудита фінансової звітності та в галузі податкового аудита. Консультує з питань бухгалтерського обліку і податкового законодавства.

За її особистою участю проводився аудит великих промислових і торгових підприємств Києва, Дніпропетровська і Житомира. Має досвід проведення аудита міжнародної фінансової звітності.

Протягом останніх 10 років Тетяна Яковенко була податковим консультантом ряду великих торговельних підприємств із іноземними інвестиціями.

Тетяна залучалася в якості незалежного аудитора за одним із проектів Світового Банку в Україні.

Володіє українською, російською і англійською мовою.

audit@yanina.kiev.ua

 

Провідним аудитором компанії є

Чеботарьов Валентин Володимирович

Освіта: вища технічна.
Займається аудитом з 2000 року.
 

Має: диплом КИИГА за фахом інженер, з 2000 року є сертифікованим аудитором, має диплом АСА з міжнародної фінансової звітності  (ДіпІФР/DipIFR).

Є фахівцем в галузі обов’язкового аудита фінансової звітності та в галузі податкового аудита. Спеціалізується в галузі податкового законодавства, податку на прибуток і ПДВ.

За його особистою участю проводився аудит великих промислових і торгових підприємств Києва, Дніпропетровська і Житомира. Має досвід проведення аудита міжнародної фінансової звітності.

Володіє українською і російською мовами.