Новини


Підписатись на новини

Фінансове, банківське право і страхування

"Поєднай технології з довірою –

і гроші опиняться зовсім близько"

 

Практика у сфері фінансового сектора (банки, корпоративні фінанси, лізинг, страхування) є однією з ключових в адвокатському об’єднанні «СК ГРУП» з моменту його заснування. Ми накопичили значний досвід правового супроводу організацій фінансового сектора, розробили унікальні правові методики.

Компанія є одним із визнаних лідерів з питань правового супроводу організацій фінансового сектора. Юристи компанії є провідними експертами у цій галузі законодавства, авторами статей у пресі та доповідей на конференціях і семінарах.

Адвокати і юристи нашої компанії мають досвід роботи в Державному експортно-імпортному банку України, найбільших українських банках з іноземним капіталом, у страховій компанії з ТОП 10, а також мають великий досвід судової роботи і правового консультування провайдерів фінансових послуг.

Ми спеціалізуємося на представленні інтересів кредитних організацій у судових справах, що мають особливо складний характер. Так, адвокати представляють інтереси у справах, пов’язаних із застосуванням вексельного законодавства і законодавства про банківську гарантію. Також ми здійснюємо представлення інтересів у справах зі звернення стягнення на закладене майно, у тому числі іпотеку.

Накопичений нашими юристами суттєвий досвід захисту інтересів банків і лізингових компаній дозволив забезпечити гідні результати у справах, де наша компанія в інтересах банків та лізингодавців стягує заборгованість, у випадках, коли позичальники/лізингоодержувачі та афілійовані з ними особи здійснюють активну протидію розгляду спору про стягнення заборгованості шляхом подачі зустрічних або самостійних позовів, створення штучної заборгованості, вчинення дій з навмисного і фіктивного банкрутства, реконструкцій предметів іпотеки, зміни адрес об’єктів, неправомірного відчуження предметів іпотеки.

Наша компанія також надасть послугу із правового супроводу створення і придбання банків, злиттів і приєднань у банківській сфері. У ході надання подібних послуг ми даємо рекомендації клієнту, ведемо переговори з контрагентами клієнта, розробляємо схеми угод, готуємо докладний покроковий план, готуємо необхідні документи, погоджуємо і реалізуємо процедури узгодження у випадках, встановлених законом. Ми неодноразово супроводжували усі передбачені нормативними правовими актами заходи, які вимагають попередньої згоди, повідомлення, дозволу Національного банку України і його територіальних органів.

Фахівці компанії мають глибокі знання банківського, корпоративного, валютного, податкового законодавства, а також обізнані з вимогами регулюючих органів.

У нас є значний досвід підготовки проектів договорів, які укладають банки в процесі своєї діяльності – кредитні договори, договори застави, іпотеки, договори поручительства та інші. Зазначені проекти договорів розробляються з урахуванням практичного багаторічного досвіду ведення справ даної категорії в судах.

Спори за участю лізингових компаній є надзвичайно складними, тому що у договорах фінансового лізингу багато складних конструкцій і формул розрахунку лізингових платежів, найчастіше недоступних для розуміння без спеціальної підготовки. 4 роки роботи у сфері судового захисту інтересів лізингових компаній, напрацьовані схеми стягнення заборгованості з лізингових платежів та повернення предметів лізингу дозволяють юристам компанії забезпечити ефективний захист інтересів лізингодавців і лізингоодержувачів у подібній категорії спорів. Завдяки унікальним розробкам (схемам роботи із заборгованістю з лізингових платежів) у процедурах банкрутства лізингоодержувачів, ми неодноразово успішно реалізовували проекти, пов’язані із залученням інвесторів у процедуру банкрутства.  

Наші послуги:
 • створення банків;
 • придбання банків, у тому числі іноземними інвесторами;
 • злиття і приєднання у фінансовій сфері;
 • правове консультування з питань валютного законодавства;
 • правовий супровід банківських операцій;
 • консультування банків з питань податкового законодавства і представлення інтересів банків у податкових спорах;
 • правове консультування з питань банкрутства боржників кредитних і лізингових установ;
 • робота із проблемними активами банків, лізингових компаній, страховиків;
 • консультації з питань діяльності у сфері страхування, перестрахування;
 • спори за участю банків, страхових компаній, лізингових компаній.
Ми представляємо інтереси:
 • кредитних організацій у судових процесах зі стягнення заборгованості, у тому числі у виконавчому провадженні, надаючи цю послугу по стадії Hard і Legal Collection. Більш повну презентацію наших послуг у цій сфері можна скачати тут;
 • лізингових компаній та лізингоодержувачів у спорах про виконання договорів фінансового лізингу;
 • кредитних і лізингових організацій у процедурах банкрутства боржників;
 • клієнтів у спорах у сфері страхування з питань виконання договору страхування, його дійсності, стягнення страхових платежів у порядку регресу.