Новини


Підписатись на новини

Супроводження інвестиційних проектів

"Інвестори знають як зменшити збитки.

Вони не бояться визнавати свої помилки.

Вони піклуються не про збереження обличчя, а про те, як врятувати гроші.

Якщо інвестиція невдала, вони рубають кінці та кивають п’ятами.

Перше правило бізнесу: захищайте свої інвестиції"

 

Грамотний супровід інвестиційних проектів, особливо проектів з іноземними інвестиціями, є найбільш актуальною проблемою, що постає перед інвесторами та ініціаторами проектів. Залучення висококваліфікованих спеціалістів для супроводу інвестиційних проектів дозволяє максимально знизити ризики і створити сприятливі умови для успішної реалізації проекту.

За Вашим замовленням ми можемо надати допомогу на всіх етапах інвестиційного проекту – від розробки інвестиційної програми до формування пакета документів і супроводу реєстраційних процесів.

Порядок роботи із супроводу інвестиційного проекту:
 • Підготовка на підставі результатів оцінки проекту інвестиційного меморандуму і презентаційних матеріалів для потенційних інвесторів.
 • Формування критеріїв відбору потенційних інвесторів (партнерів).
 • Здійснення комплексу заходів щодо просування проекту.
 • Участь у презентаціях проекту і переговорах з інвестором.
Правовий супровід інвестиційних проектів «з нуля» (green field investments):
 • Вибір регіону з точки зору найбільш сприятливого інвестиційного клімату
 • Аналіз місцевого законодавства і кроків з мінімізації майбутнього податкового тягаря
 • Правова перевірка статусу обраного для розміщення інвестиційних об’єктів майданчика
 • Підготовка проектів інвестиційних договорів
 • Врегулювання корпоративних питань (створення юридичної особи, підготовка корпоративних документів, питання наймання персоналу тощо)
 • Правовий супровід придбання обраного майданчика (юридичне забезпечення угоди, участь у переговорах за умовами придбання майданчика)
 • Участь у підготовці передпроектної документації
 • Реєстрація права власності на зведені споруди або об’єкти незавершеного будівництва
 • Консультації з імпорту обладнання, у тому числі в якості внеску до статутного капіталу (правовий супровід процедури одержання пільг зі сплати мита і ПДВ)
 • Постінвестиційна юридична допомога (питання охорони навколишнього середовища, сертифікації продукції, врегулювання спорів, страхування, податкові питання, подальший юридичний супровід фінансово-господарської діяльності інвестора тощо)
 • Консультації на етапі будівництва.
Правовий супровід інвестиційних проектів в існуючі об’єкти (brown field investments):
 • Юридична експертиза правового статусу активів, що купуються, з метою виявлення ризиків, пов’язаних з їхнім придбанням: акції/частки компанії, об’єкти нерухомого майна, включаючи земельні ділянки, права на результати інтелектуальної діяльності (товарний знак, патент тощо)
 • Юридична експертиза можливості зміни правового статусу наявного активу з точки зору подальшої реалізації задуму інвестора
 • Правовий супровід придбання активу, включаючи підготовку проектів договорів, що укладаються, представництво інтересів у державних органах
 • Прогнозування і аналіз комерційних ризиків після придбання активу, розробка заходів із мінімізації ризиків, аналіз і оцінка податкових наслідків угоди
 • Консультації з вибору моделі договірних взаємин клієнта і його контрагентів (спільна діяльність, інвестування, проектне фінансування, договір франчайзингу).
 • Врегулювання земельних правовідносин (оренда земель і суборенда у приватних осіб)
 • Представлення інтересів інвестора в органах влади з питань одержання дозволу на будівництво
 • Одержання всіх передбачених законом погоджень і дозволів в органах архітектури і містобудування.

Вдалих Вам інвестицій!